email info@greenplaza.gr
telephone 210 8129600 & 210 8129667

Περιγραφή

Η παρέμβασή μας στο συγκεκριμένο κτίριο έχει στόχο τον ενεργειακό του εκσυγχρονισμό και τη συγκρότηση ενιαίας και ισχυρής ταυτότητας και χαρακτήρα. Τοποθετούμε αλουμινένιες περσίδες που κινούνται σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα, σεβόμενοι πλήρως τον έντονο κάναβο που έχει το κτίριο με στόχο να οργανώσουμε στην όψη μια επιφάνεια σκακιέρας. Οι περσίδες αυτές προστατεύουν το κτίριο ενεργειακά, διότι αναλόγως με την κίνηση του ήλιου παίρνουν αντίστοιχες κλίσεις, εμποδίζοντας την εισροή του ήλιου μέσα στους γραφειακούς χώρους.
ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
Αρχιτέκτονας Έργου
Στην πρόταση μας τα αιτούμενα του σχεδιασμού του έργου συνοψίζονται σε έναν άξονα, στον ενιαίο σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου και των κεντρικών εισόδων. Με γνώμονα την ιστορία του κτιρίου, σχεδιάσαμε έναν ρέοντα και εξωστρεφή περιβάλλοντα χώρο, “ανοικτό προς το κοινό”, ζωντανό και σε συνέχεια του δημόσιου χώρου, πού ταυτόχρονα σηματοδοτεί τις κεντρικές εισόδους των κτιρίων. Σημαντική για τη ροή και τη δραστηριότητα του περιβάλλοντα χώρου, είναι η δημιουργία πλατείας στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος, η οποία προκύπτει από τη στέγαση του υπαίθριου τμήματος του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
ΕΦΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχιτέκτονας Έργου
Στόχος της μελέτης φύτευσης ήταν η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική επίλυση, να παρέχει στον ένοικο και στον επισκέπτη ένα ευχάριστο περιβάλλον παραμονής και εργασίας, να εντάσσεται και να αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται χωρίς να το επιβαρύνει. Κατασκευάζουμε πράσινα δώματα στις ταράτσες και των τριών κτιρίων τα οποία θα είναι επισκέψιμα από τους χρήστες του συγκροτήματος. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση των χώρων στα οποία δημιουργούνται, τα πράσινα δώματα προσφέρουν οφέλη όπως η βελτίωση του μικροκλίματος του συγκροτήματος, η μείωση της ηχορύπανσης και η ενίσχυση της θερμομόνωσης των εσωτερικών χώρων.
ΕΛΛΗ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
Aρχιτέκτονας Τοπίου
Εξωτερική Σκίαση
first shade
second shade

Τοποθέτηση εξωτερικών κινητών σκιάστρων (περσίδων) σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη, με τρόπο που σχηματίζουν μια «σκακιέρα» και προσφέρουν μια αίσθηση ενιαίας όψης. Οι περσίδες προστατεύουν ενεργειακά τα κτίρια του συγκροτήματος, καθώς η κλίση τους προσαρμόζεται στην κίνηση του ήλιου αποτρέποντας την άμεση ηλιοφάνεια στα υαλοστάσια και στους εργασιακούς χώρους.

Στη βορινή όψη του συγκροτήματος τοποθετούνται στοιχεία με σταθερές περσίδες σε κάθετη διάταξη, που κάνουν αναφορά στην πρόσοψη.

Περιβάλλων Χώρος
Ο περιβάλλων χώρος επανασχεδιάστηκε βελτιώνοντας την κυκλοφορία και την προσβασιμότητα. Η προσέγγιση του σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου, έγινε με άξονα τον ενιαίο σχεδιασμό του σε σχέση με τις κεντρικές εισόδους των κτιρίων. Με γνώμονα αυτό, σχεδιάστηκε ένας ρέοντας και εξωστρεφής περιβάλλοντας χώρος, ανοικτός προς το κοινό και σε συνέχεια του δημόσιου χώρου, ο οποίος ταυτόχρονα σηματοδοτεί τις κεντρικές εισόδους των κτιρίων.

Με το κτίριο Β’ σε κεντροβαρικό σημείο του συγκροτήματος, το lobby του αντιμετωπίζεται ως στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου οπότε και χωροθετείται διαμπερώς ενεργοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο και την πλαϊνή δίοδο από τη Λ. Κηφισίας. Το lobby του κτιρίου Γ’ αξιοποιεί την υφιστάμενη διαμπερή πρόσβασή του από την Αγ. Κωνσταντίνου προς την πλατεία του βόρειου τμήματος του κτιρίου. Σημαντική για τη ροή και τη δραστηριότητα του περιβάλλοντα χώρου, είναι η δημιουργία πλατείας στο βόρειο τμήμα μεταξύ των κτιρίων Β’ και Γ’, η οποία προκύπτει από τη στέγαση του υπαίθριου τμήματος του υπόγειου χώρου στάθμευσης. Η πλατεία, η οποία φυτεύτηκε, είναι επισκέψιμη από τους χρήστες του συγκροτήματος και δύναται να αξιοποιηθεί από χρήστες με υγειονομικού ενδιαφέροντος δραστηριότητα.

surrounding area

Για την επίστρωση του περιβάλλοντα χώρου επιλέχθηκαν φυσικά και εύκολα στην εφαρμογή υλικά, που φέρνουν την αισθητική της γης πιο κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο. Πρόκειται για υλικά υψηλής ποιότητας, με έντονο οικολογικό χαρακτήρα που αρμόζουν στη βιοκλιματική προσέγγιση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ομαλή ενοποίηση του υπαίθριου χώρου με τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων.

Κατασκευή Πράσινων Δωμάτων

Κατασκευή πράσινων δωμάτων στις ταράτσες των κτιρίων, επισκέψιμων από τους χρήστες του κτιριακού συγκροτήματος. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση των χώρων στους οποίους δημιουργούνται, τα πράσινα δώματα προσφέρουν οφέλη όπως η βελτίωση του μικροκλίματος του συγκροτήματος, η μείωση της ηχορύπανσης και η ενίσχυση της θερμομόνωσης των εσωτερικών χώρων.

green doma
Φύτευση

Ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση της φύτευσης έλαβαν υπόψη τους:

  • Την ταυτότητα του κτιρίου και τη λειτουργία του ως σύγχρονο κτίριο γραφείων
  • Την αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου και των δωμάτων με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας και της βιωσιμότητας
  • Την θέση του συγκροτήματος στη διασταύρωση δυο σημαντικών οδικών αξόνων
  • Τις αξιόλογες υφιστάμενες φυτεύσεις που διατηρούνται
  • Την Πιστοποίηση του συγκροτήματος σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης LEED

Στόχος της μελέτης φύτευσης είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική επίλυση, να παρέχει στον ένοικο και στον επισκέπτη ένα ευχάριστο περιβάλλον παραμονής και εργασίας, να εντάσσεται και να αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται χωρίς να το επιβαρύνει.

Κεντρικές Είσοδοι Κτιρίων / Κλιμακοστάσια

Αναβάθμιση κεντρικών εισόδων κτιρίων, ανελκυστήρων, κλιμακοστασίων. Η διαμόρφωση των κεντρικών εισόδων των κτιρίων επιφέρει ριζική αισθητική αλλαγή και τα βελτιώνει λειτουργικά. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα δάπεδα, ψευδοροφές, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, χρωματισμό των τοίχων, ,σύγχρονα έπιπλα υποδοχής. Τα κλιμακοστάσια επίσης ανακαινίστηκαν με τοποθέτηση νέων θυρών πυρασφάλειας, ψευδοροφών, νέων κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση πλέγματος μεταξύ των δυο σκελών του κλιμακοστασίου και νέων επενδύσεων ανελκυστήρων. Τα υφιστάμενα μαρμάρινα δάπεδα καθαρίστηκαν & γυαλίστηκαν.

Θερμομόνωση Κελύφους

Θερμομόνωση των κτιρίων με την τοποθέτηση της οποίας πληρούνται οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και επιτυγχάνεται διατήρηση της θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων χωρίς απώλειες και περιττή χρήση των κλιματιστικών μονάδων.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Νέα θερμομονωτικά κουφώματα με υαλοστάσια υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και θερμοδιακοπτώμενα πλαίσια αλουμινίου. Επιλεκτικά, κάποια από τα κουφώματα είναι ανοιγόμενα.

Φωτισμός Kοινόχρηστων Xώρων

Εγκατάσταση χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης φωτισμού LED στους κοινόχρηστους χώρους.

Building Management System

Έλεγχος των Η/Μ του συγκροτήματος μέσω συστήματος αυτοματισμού (BMS), με το οποίο επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση του εξοπλισμού και έγκαιρη διάγνωση των δυσλειτουργιών του.

Πυρασφάλεια

Βελτίωση της πυρασφάλειας με την αντικατάσταση των θυρών εισόδων στους κύριους χώρους χρήσης με θύρες πυρασφάλειας και τη δημιουργία πυροδιαμερισμάτων.

Το σύστημα πυρανίχνευσης του συγκροτήματος επίσης εκσυγχρονίζεται.

Κλιματισμός - Αερισμός

Σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Κάθε μίσθιο εξυπηρετείται από αυτόνομο τρισωλήνιο σύστημα VRV το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ζήτησης τόσο σε θέρμανση όσο και σε ψύξη, καλύπτοντας έτσι χώρους με διαφορετικές ανάγκες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Copyright 2015 Grivalia Properties | Privacy Policy | Web Design: MMK Design Team | Web Development: iSmart - Software Solutions